Gia hạn website

 

1. Tiền gia hạn website ( Gia hạn hosting ): 1080.000đ/năm. ( Gia hạn 1 lần trên 2 năm phí còn 990.000đ/ năm )

2. Gia hạn tên miền:

Nếu tên miền .com, .net, .info: 280.000đ/năm

Nếu tên miền .com.vn, .vn: 750.000đ/năm

Địa chỉ